BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

dotyczące projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, działając na podstawie art. 34 a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145), informuje o rozpoczęciu w dniu 12 marca 2012 r. konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ruciane-Nida.

Konsultacje potrwają do 2 kwietnia 2012 r.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie pod adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, lub drogą elektroniczną pod: umig@ruciane-nida.pl.

Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu. Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie trwania konsultacji społecznych zostaną przekazane do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Projekt uchwały został również podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: wtorek, 13 mar 2012 12:50
Data opublikowania: wtorek, 13 mar 2012 14:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 kwi 2012 10:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1920 razy