BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na III Spotkanie rodziców dzieci w wieku 3 – 4 lat

Dotyczy projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ruciane – Nida, dn. 15 / 03 / 2012r.
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

ZAPROSZENIE

Szanowni Rodzice,

serdecznie Państwa zapraszamy na III Spotkanie rodziców dzieci w wieku 3 – 4 lat, które odbędzie się w dniu 29 marca 2012r. (czwartek) o godzinie 15.30 w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie przy ulicy Gwarnej 2. Spotkanie będzie wyjątkową okazją do wymiany spostrzeżeń i uzyskania fachowych informacji, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka. Prezentowane będą ćwiczenia logopedyczne, gimnastyczne, gry i zabawy rozwojowe. Ponadto w związku z trwającym naborem dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2012/2013 przedstawione zostaną zasady rekrutacji i udziału w projekcie oraz przyjęcia do przedszkola. Podczas spotkania zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek.

Z początkiem roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”. Projekt potrwa do końca sierpnia 2013r. Swoim oddziaływaniem obejmie on wszystkie dzieci w wieku 3 – 4 lat uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie oraz Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie. Gmina Ruciane – Nida na realizację projektu uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki projektowi w Przedszkolu utworzona została dodatkowa grupa przedszkolna dla dzieci 3 i 4 letnich. Ponadto dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego w Ukcie korzystają z dodatkowych zajęć plastycznych, języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych. Prowadzone są również konsultacje / porady z pedagogiem.

Ważnym elementem projektu są spotkania z rodzicami. Są one doskonałą okazją dla rodziców, aby spotkać się z logopedą, pedagogiem, czy nauczycielem gimnastyki korekcyjnej i rytmiki. W 2011r. odbyły się już dwa takie spotkania. Pierwsze 30 listopada w Przedszkolu Miejskim, drugie 13 grudnia w Oddziale przedszkolnym w Ukcie. Obecni na spotkaniach rodzice zostali szczegółowo zapoznani z projektem, jego założeniami i przebiegiem. Kadra dydaktyczna przedstawiła rodzicom przebieg prowadzonych zajęć, w tym realizowane ćwiczenia. Spotkania były również okazją do zaprezentowania Przedszkola Miejskiego oraz Oddziału przedszkolnego w Ukcie.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
/ - / Zbigniew Janusz Opalach


Bliższych informacji udzielamy w Biurze projektu:
Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie, ul. Gwarna 2, Tel. 087 423-64-41
Data powstania: czwartek, 15 mar 2012 14:02
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2012 14:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2012 12:35
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1970 razy