BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI W WIEKU 3 – 4 LAT DO DODATKOWEJ GRUPY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W RUCIANEM –NIDZIE NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ruciane – Nida, dn. 15 / 03 / 2012r.
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI W WIEKU 3 – 4 LAT
DO DODATKOWEJ GRUPY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W RUCIANEM – NIDZIE NA ROK SZKOLNY 2012 / 2013.

Szanowni Państwo! Informujemy o trwającym naborze dzieci do dodatkowej grupy utworzonej w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”. Nabór dotyczy wyłącznie dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 4 lat, zameldowanych na terenie Gminy Ruciane – Nida.

Dzieci będą nieodpłatnie korzystać z 5 – godzinnego programu nauczania, wyżywienia, dodatkowych zajęć takich jak konsultacje logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, język angielski, rytmika, konsultacje i porady z psychologiem i pedagogiem. W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych dzieciom zostanie również zapewniony dowóz.

W załączeniu Zasady rekrutacji i udziału w projekcie, do których dołączono:
• kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola,
• deklarację uczestnictwa w projekcie,
• zakres danych osobowych dziecka,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zapisów prosimy dokonywać osobiście w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie (ul. Gwarna 2, Tel. 087 423-64-41) w terminie do dnia 15.04.2012r.

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem dziecka zarówno do dodatkowej grupy, jak również do Przedszkola w ramach innych grup – serdecznie zapraszam na III Spotkanie z rodzicami, które odbędzie się dnia 29.03.2012r. o godz. 15.30 w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie. Podczas spotkania przestawione zostaną zasady rekrutacji i udziału w projekcie oraz przyjęcia do przedszkola. Spotkanie będzie również wyjątkową okazją do wymiany spostrzeżeń i uzyskania fachowych informacji, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka. Prezentowane będą ćwiczenia logopedyczne, gimnastyczne, gry i zabawy rozwojowe. Uczestnikom spotkania zostanie zapewniony poczęstunek.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 mar 2012 14:04
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2012 14:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 kwi 2012 11:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1846 razy