BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod kioski handlowe,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – 229/305
4. Numer KW – 12411
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 15 m2, 15,5 m2, 12,5 m2, 9 m2, 13 m2, 12 m2, 11 m2, 13,5 m2, 13 m2
6. Wysokość czynszu zgodnie z postanowieniem Burmistrza wynosi 0,95 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 23 marca 2012 r. do dnia 13 kwietnia 2012 r.
Data powstania: piątek, 23 mar 2012 10:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 kwi 2012 11:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1516 razy