BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.27.2012
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN 15 kV wraz ze niezbędnymi trafostacjami słupowymi na działkach o nr 165/10, 106 położonych w obrębie Wygryny, oraz na działkach nr 1615/1, 16/15/2, 1615/3, 2191/2, 191/1, 38/1, 39/6, 36/49, 36/10, 213, 39/38, 39/37, 212, 39/15, 39/28, 183/3, 39/44, 39/45, 39/31, 39/46, 39/50, 39/51, 39/47, 39/49, 40/6, 41/2, 33/22, 33/472177/2, 2183/1, 33/31, 33/29, 33/15, 33/48, 33/46, 2/8, 2171/3, 1615/6, 1615/5, 2166/122166/162166/17, 11, 2161/12, 2161/13, 25/1, 26, 29, 24/4, 24/3, 24/2 położonych w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 21 mar 2012 09:50
Data opublikowania: środa, 21 mar 2012 09:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 mar 2012 07:58
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1913 razy