BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida,
-Numer działki - cz. 13/2,
-Numer KW - brak,
-Powierzchnia nieruchomości - 1020 m2,
-Roczna wysokość czynszu - zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 81,60 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Pierwszy czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za część roku przyszłego objętego umową do 31 marca, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 czerwca 2005 r. do dnia 7 lipca 2005 r.


Data powstania: piątek, 17 cze 2005 09:36
Data opublikowania: piątek, 17 cze 2005 10:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lip 2005 12:16
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2523 razy