BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz ich utrzymania” ogłoszonego w dniu 08.03.2012 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła 1 oferta.

Ofertę złożył Wykonawca: Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska, za łączną cenę – 180.000,00 zł, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała łączną liczbę punktów – 100,00 pkt.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(180.000,00 zł : 180.000,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: piątek, 23 mar 2012 09:01
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2012 10:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2012 12:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2117 razy