BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.21.2012
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach o nr 45, 6/3, 6/4 położonych w obrębie Zameczek oraz na działce 157 położonej w obrębie Gałkowo, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Energa – Operator S.A.
Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2012 15:23
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2012 11:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 kwi 2012 10:09
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1762 razy