BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.4.2012
W związku z zakończeniem postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV Pisz – Ruciane-Nida na odcinku od słupa nr 3 LSN do stacji nr 8-509 „Głodowo 2” na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 117, 68/2, 1/5, 119, 120, 123, 124, położonych w obrębie Niedźwiedzi Róg, stosownie do dyspozycji art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. tekst jednolity) zawiadamiam, iż organ zakończył postępowanie w sprawie. Strony postępowania przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: poniedziałek, 2 kwi 2012 12:35
Data opublikowania: wtorek, 3 kwi 2012 10:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 kwi 2012 09:22
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1619 razy