BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Sprzedaż działki budowlanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 30.11.2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej.
Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida ul. Krótka
Numer księgi wieczystej - 12960
Opis nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem niniejszego przetargu : działka budowlana nie zabudowana oznaczona nr geode. 293 o pow. 478 m2, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Część działki położona na skłonie terenu o dużym nachyleniu w kierunku zaplecza działek ul. Wiejskiej.
Cena wywoławcza - 12.100,00 zł
Wadium - 1.200,00 zł

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 5 sierpnia 2005 roku, o godzinie 10.00 w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 2 sierpnia 2005 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. Urzędzie).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2005 13:47
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2005 14:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sie 2005 09:23
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2684 razy