BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.21.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, iż wniósł na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 157 położonej w obrębie Gałkowo oraz na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 45, 6/3, 6/4 położonych w obrębie Zameczek, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Energa-Operator.
Data powstania: czwartek, 19 kwi 2012 14:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2012 09:25
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1754 razy