BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4 ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie , tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, mail: umig@ruciane-nida.z.pl.
CPV 45261210-9, 45261213-0, 45261320-3.
Termin wykonania zamówienia – do 31 sierpnia 2005 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Przedmiotem zamówienia jest: rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki i ułożenie blachy dachówkowej o pow. 900 m2, wymiana rynien i rur spustowych 190 mb, przemurowanie kominów 8,22 m3, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, obróbki blacharskie – wymiana na nowe 200 m2, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej 125 mb.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9 - w sprawach procedur przetargowych.
Jan Dziekoński – inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 36, w godz. 800- 1400, pokój nr 10 - w sprawach przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 21 lipca 2005 r., godz. 9 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 lipca 2005 r. o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do 20.08.2005 r.
Spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %


Data powstania: wtorek, 5 lip 2005 07:59
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2005 13:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lip 2005 13:25
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2645 razy