BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.8.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniósł o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Maskulińskie na działkach nr 2293, 2294, 2299/1, 2302, 2305 położonych w obrębie geodezyjnym Ukta, nr 2169, 2194, 2196, 2201/1, 2210/2, 2221/1, 2224/2, 2295 położonych w obrębie geodezyjnym Iznota, nr 1003, 1004, 1005/1, 1006/1, 1012, 1014, 1056, 1058/2, 1059, 1060, 1062, 1071, 1072, 1085, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1627, 3137, 3138, 3163, 3166 położonych w obrębie geodezyjnym Krzyże, nr 3035 położona w obrębie geodezyjnym Onufryjewo, nr 3095/19 położona w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, nr 3256, 3268, 3281, 3282, 3297, 3305, 3308, 3317, 3325, 3328, 3334, 3339, 3341, 3343, 3351, 3352, 3356, 3360 położonych w obrębie geodezyjnym Szeroki Bór, nr 1110, 1121/2, 1133/2, 1134, 1143/1, 1143/4, 1146, 1162, 1173/1, 1187/1, 1187/2, 1200/1, 1200/2, 1212, 1213, 1216/1, 1216/2, 1237/2, 1257, 1258, 1259/2, 1295, 1627/1, 1629 położonych w obrębie geodezyjnym Karwica, gmina Ruciane-Nida którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie.
Data powstania: piątek, 20 kwi 2012 10:28
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 kwi 2012 11:43
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1645 razy