BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.26.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniósł o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii SN 15 kV wraz z niezbędnymi stacjami trafo na działkach nr 165/10, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Wygryny, nr 1615/1, 1615/2, 1615/3, 2191/2, 191/1, 38/1, 39/6, 36/49, 36/10, 213, 39/38, 39/37, 212, 39/15, 39/28, 183/3, 39/44, 39/45, 39/31, 39/46, 39/50, 39/51, 39/47, 39/49, 40/6, 41/2, 33/22, 33/47, 2177/2, 2183/1, 33/31, 33/29, 33/15, 33/48, 33/46, 2/8, 2171/3, 1615/6, 1615/5, 2166/12, 2166/16, 2166/17, 11, 2161/12, 2161/13, 25/1, 26, 29, 24/4, 24/3, 24/2 położonych w obrębie geodezyjnym Iznota, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: piątek, 20 kwi 2012 12:11
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2012 12:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 kwi 2012 11:43
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1713 razy