BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Ruciane-Nida, ul. Akacjowa
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 586, 587, 588
3. Powierzchnia łączna: 1 207 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVII/89/2005, z dnia 01.12.2005 roku, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod teren zabudowy jednorodzinnej.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 94 701,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012965/3
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 94 701,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 116 482,23 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 21 781,23 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.04.2012 roku do dnia 18.05.2012roku.
Data powstania: piątek, 27 kwi 2012 09:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2012 09:12
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1943 razy