BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Krzyże
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 91/20
3. Powierzchnia: 1000 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XX/104/2012, z dnia 28.03.2012 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 91/19, położonej w miejscowości Krzyże.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 76 800,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/000143628/6.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 76 800,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 94 464,00 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 17 664,00 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.04.2012 roku do dnia 18.05.2012roku.
Data powstania: piątek, 27 kwi 2012 09:48
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2012 09:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 maj 2012 09:12
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1800 razy