BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod park linowy,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – 115/62, 115/75, 115/77, 115/79, 115/81
4. Numer KW – OL1P/00013032/1
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 2130 m2
6. Wysokość czynszu zgodnie z postanowieniem Burmistrza wynosi 0,30 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 31 października 2018 r..
8. Ww. nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są jako teren usług handlu i gastronomi.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 11 maja 2012 r. do dnia 01 czerwca 2012 r.
Data powstania: piątek, 11 maj 2012 09:16
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 cze 2012 10:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1911 razy