BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod amfiteatr,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – 115/52
4. Numer KW – OL1P/00013032/1
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 6.173 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 7.420,00 zł + VAT rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren usług i kultury..
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 11 maja 2012 r. do dnia 01 czerwca 2012 r.

Data powstania: piątek, 11 maj 2012 09:23
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 cze 2012 10:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1800 razy