BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 139/2,
-Numer KW – 12032,
-Powierzchnia nieruchomości - 106 m2,
-Roczna wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,20 zł/m2.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Pierwszy czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za lata następne objęte umową do 31 marca, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 lipca 2005 r. do dnia 31 lipca 2005 r.

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2005 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2005 13:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sie 2005 09:23
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2492 razy