BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.8.2012
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie podaje do wiadomości, iż w dniu 21 maja 2012 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej retencji na terenach będących w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskie. Od niniejszej decyzji służy stronom możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Data powstania: środa, 23 maj 2012 12:14
Data opublikowania: środa, 23 maj 2012 12:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 cze 2012 08:33
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1826 razy