BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.21.2012
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie podaje do wiadomości, iż w dniu 21 maja 2012 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego na działkach nr 45, 6/3, 6/4 w obrębie Gałkowo oraz na działce nr 157 w obrębie Zameczek, której inwestorem jest Energa Operator. . Od niniejszej decyzji służy stronom możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Data powstania: środa, 23 maj 2012 14:46
Data opublikowania: środa, 23 maj 2012 14:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 cze 2012 08:33
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1659 razy