BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1.Położenie nieruchomości: Wejsuny, Gmina Ruciane-Nida
2.Numer działki: 46/5
3.Powierzchnia działki: 1900m2
4.Numer księgi wieczystej: KW 13651
5.Przedmiotem sprzedaży na podstawie Uchwały XIII/62/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 33 września 2011r. jest budynek mieszkalny, o powierzchni użytkowej 125,92m2, położony w Wejsunech nr 86, składający się z parteru o powierzchni użytkowej 87,61 m2 i poddasza o powierzchni użytkowej 38,31m2 oraz przynależne piwnice o powierzchni 13,71 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż gruntu do racjonalnego korzystania z tego budynku. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w budynek na czas nieokreślony.
6.Wartość rynkowa budynku mieszkalnego nr 86 wraz z przynależną piwnicą i gruntem ozn. nr geod. 46/5, o pow. 1 900m2 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 135 681,00zł.
Cena sprzedaży budynku mieszkalnego wraz z przynależnymi piwnicami i prawem własności działki gruntu, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr XVI/80/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 29.12.2011r. została ustalona w kwocie 13 568,10 zł. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Dla zabezpieczenia tego ustanawia się hipotekę umowną na nabywanej nieruchomości w wysokości udzielonej bonifikaty.
7.Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8.Nabywca uiszcza należność w kwocie 13 568,10 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10.Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.).
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.069.20121 roku do dnia 22.06.2012roku.
Data powstania: piątek, 1 cze 2012 07:20
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2012 08:46
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1689 razy