BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1.Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida
2.Oznaczona numerem geodezyjnym: 108/11
3.Powierzchnia: 24 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XX/105/2012, z dnia 28.03.2012 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 108/5, położonej w miejscowości Ruciane-Nida.
4.Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 5 002,00 zł.
5.Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00004471/4.
6.Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 5 002,00 zł.
7.Cena sprzedaży brutto wyniesie 6 152,46 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 150,46 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.06.2012 roku do dnia 22.06.2012roku.
Data powstania: piątek, 1 cze 2012 07:22
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2012 08:46
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1593 razy