BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod rekreację i wypoczynek,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 381/1
4. Numer KW – 12411
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 187 m2
6. Wysokość czynszu zgodnie z postanowieniem Burmistrza wynosi 1,55 zł/m2 + VAT rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren infrastruktury ciepłowniczej.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 08 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r.
Data powstania: piątek, 8 cze 2012 10:18
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2012 09:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2012 11:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1876 razy