BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i obsługę stoisk do przeprowadzenia konkursu kulinarnego w plenerze dla amatorów/zawodowców w dniach 7 – 8 lipca 2012r w Rucianem – Nidzie

Ruciane – Nida, dn. 05 / 06 / 2012r.
PF.042.9.2012.KS
Lp. 5

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i obsługę stoisk
do przeprowadzenia konkursu kulinarnego w plenerze dla amatorów/zawodowców
w dniach 7 – 8 lipca 2012r w Rucianem – Nidzie

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na przygotowanie i obsługę stoisk do przeprowadzenia konkursu kulinarnego w plenerze dla amatorów/zawodowców w dniach 7 – 8 lipca 2012r w Rucianem – Nidzie – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Impresariat Kulinarny CVIP W. Lewandowski, ul. Kosynierów 15, 62-050 Rogalin – o wartości 16 625,00zł netto.
Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Informacja dot. projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida”. Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem


Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: środa, 6 cze 2012 10:01
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2012 09:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 cze 2012 08:58
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1832 razy