BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko asystenta rodziny

Dotyczy projektu „W stronę aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem–Nidzie informuję, że do konkursu na stanowisko asystenta rodziny ogłoszonego w dn. 20.05.2012, zgłosiły się 2 osoby. Jedna z osób nie spełniła kryteriów formalnych (brak udokumentowanego rocznego stażu pracy z rodziną). Po rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dn. 04.06.2012 r. komisja w składzie:
- Monika Cwalińska – przewodniczący
- Dorota Sieruta – sekretarz komisji
- Ewa Rakowska – członek komisji
- Lilla Pysznik – członek komisji
- Wojciech Strzałkowski – członek komisji
na stanowisko asystenta rodziny wybrano p. Renatę Lewandowską, zam. w Rucianem–Nidzie.

KOORDYNATOR PROJEKTU

p.o. kierownika MGOPS
Monika Cwalińska
Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2012 08:33
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2012 08:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 cze 2012 08:52
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2233 razy