BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )


a/ Działka ozn. nr geod.192/337 o pow. 91 m2 położona Ruciane- Nida ul. Kolejowa
KW 22377, przeznaczona pod budownictwo usługowe, cena 5.000,00 zł
b/ Działka ozn. nr geod.192/338, o pow.78 m2położona Ruciane-Nida ul. Kolejowa
KW 22377, przeznaczona pod budownictwo usługowe, cena 4.500,00 zł

1. Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XXXIII/53/2005 i nr XXXIII/54/2005 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 8.06.2005 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Przetarg ustny nieograniczony wyłania nabywcę i cenę sprzedaży nieruchomości. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.

4. Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.


5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 18.07.2005 roku do dnia 8.08.2005 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty ( wywieszenie na słupach ogłoszeniowych w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego i Dworcowej).
Data powstania: poniedziałek, 18 lip 2005 10:32
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lip 2005 11:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sie 2005 09:23
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2542 razy