BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie pokazu gotowania w ramach imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida”

Ruciane – Nida, dn. 20 / 06 / 2012r.
PF.042.9.2012.KS
Lp. 11

Informacja o wyborze oferty na zorganizowanie pokazu gotowania w ramach imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida”

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie pokazu gotowania w ramach imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida” – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Pana Eugeniusza Mientkiewicza, zam. Olsztyn o wart. 3 499,14zł netto.
Uzasadnienie wyboru: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Informacja dot. projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida”. Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem


z up. Zdzisław Stecka
Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Data powstania: środa, 20 cze 2012 10:25
Data opublikowania: środa, 20 cze 2012 10:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 cze 2012 08:52
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1634 razy