BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Dybówek II w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 11.06.2012 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 5 ofert.
Wybrano ofertę Wykonawcy: PHU KORZENIEWSCY s. c. Jan Korzeniewski, Grzegorz Korzeniewski, Osieka 2A, 11-200 Bartoszyce, za łączną cenę 59.040,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze cztery oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Zakład Instalacyjno-Budowlany „DARIO” Dariusz Krasicki, ul. Gałczyńskiego 7/37, 12-200 Pisz,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(59.040,00 zł : 62.730,00 zł) x 100 = 94,12 pkt
Razem: 94,12 pkt.
Oferta nr 2
P.B.I. BIO-STAN s. c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(59.040,00 zł : 63.454,34 zł) x 100 = 93,04 pkt
Razem: 93,04 pkt.
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(59.040,00 zł : 96.472,80 zł) x 100 = 61,20 pkt
Razem: 61,20 pkt.
Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUDWAR” Danuta Wardęcka, Warchały 26/34, 12-122 Jedwabno,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(59.040,00 zł : 189.999,00 zł) x 100 = 31,07 pkt
Razem: 31,07 pkt.
Oferta nr 5
PHU KORZENIEWSCY s. c. Jan Korzeniewski, Grzegorz Korzeniewski, Osieka 2A, 11-200 Bartoszyce,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(59.040,00 zł : 59.040,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: czwartek, 28 cze 2012 08:53
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2012 12:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lip 2012 08:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2259 razy