BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości - Ruciane-Nida,
-Numer działki - 54/2,
-Numer KW - 13020,
-Powierzchnia nieruchomości - 75 694 m2,
-Roczna wysokość czynszu - zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 5 000,00 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres do 20 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Pierwszy czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za lata następne objęte umową do 31 marca, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżania i podwyższania czynszu dzierżawnego
5. O każdej zmianie wysokości czynszu dzierżawnego wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19 lipca 2005 r. do dnia 9 sierpnia 2005 r.Data powstania: wtorek, 19 lip 2005 09:12
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 sie 2005 10:32
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2154 razy