BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO>6730.47.2012
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, iż na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniósł o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 113/5 położonej w obrębie Końcewo, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.

Data powstania: poniedziałek, 2 lip 2012 15:52
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lip 2012 15:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:06
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2003 razy