BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi przeciwpożarowej oraz zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ukta” ogłoszonego w dniu 25.06.2012 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 3 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz, za łączną cenę – 189.730,80 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze dwie oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Olszewski Wojciech P.P.H.U. OLECH POL, Łupki 108 d, 12-200 Pisz,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(189.730,80 zł : 198.030,00 zł) x 100 = 95,81 pkt
Razem: 95,81 pkt.

Oferta nr 2
P.B.I. BIO-STAN s. c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(189.730,80 zł : 225.734,22 zł) x 100 = 84,05 pkt
Razem: 84,05 pkt.

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz,
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(189.730,80 zł : 189.730,00 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: środa, 11 lip 2012 08:57
Data opublikowania: środa, 11 lip 2012 14:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 lip 2012 10:55
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2044 razy