BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Ruciane-Nida, ul. Sadownicza
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 48/15
3. Powierzchnia łączna: 803 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XVIII/90/2012, z dnia 09.02.2012 roku, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 50 436,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012959/8
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 50 436,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 62 036,28 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 11 600,28 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.07.2012 roku do dnia 3.08.2012 roku.
Data powstania: piątek, 13 lip 2012 08:29
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 sie 2012 14:37
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1709 razy