BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Ruciane-Nida, ul. Ogrodnicza
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 419/4
3. Powierzchnia łączna: 518 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/126/2012, z dnia 31.05.2012 roku, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 30 997,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013038/3
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 30 997,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 38 126,31 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 7 129,31 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.07.2012 roku do dnia 3.08.2012roku.
Data powstania: piątek, 13 lip 2012 08:33
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 sie 2012 14:37
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1537 razy