BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości: Wejsuny, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 124/1
3. Powierzchnia działki: 3200m2
4. Numer księgi wieczystej: KW 10634
5. Przedmiotem sprzedaży na podstawie Uchwały XX/107/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2012r. jest budynek mieszkalny, o powierzchni 75,59m2, położony w Wejsunech nr 46, składający się z parteru o powierzchni użytkowej 45,87 m2 i poddasza o powierzchni użytkowej 6,03m2 oraz przynależnego strychu o powierzchni 15,24 m2, werandy o powierzchni 8,45m2 i budynku gospodarczego składającego się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 42,21m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż gruntu do racjonalnego korzystania z tego budynku. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w nieruchopmość na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa budynku mieszkalnego nr 86 wraz z przynależnościami i gruntem ozn. nr geod. 124/1, o pow. 3 200m2 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 138 870,00zł.
W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 czerwca 2012r., wtady cena sprzedaży lokalu wyniesie 13 887,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 27 774,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
7. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
W przypadku gdy na wniosek nabywcy kwota sprzedaży zostanie rozłożona na raty roczne, pierwsza rata wymagana jest przed spisaniem umowy notarialnej, a pozostałe raty plus oprocentowanie w wysokości 2% liczone od kwoty pozostałej po wpłacie kolejnej raty w stosunku rocznym, będą wymagane na rzecz sprzedawcy co roku do dnia 31 marca, poczynając od roku 2010. Kwota rozłożona na raty będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki na zbywanym lokalu.
8. Nabywca uiszcza należność w kwocie 13 887,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, poz. 535 z poźn. zm.).
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.07.2012 roku do dnia 3.08.2012roku.
Data powstania: piątek, 13 lip 2012 08:34
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 sie 2012 14:37
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1824 razy