BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.85.2011.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, iż podjął z urzędu zawieszone postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na działce nr 680/3 (skrzyżowanie ulicy Kolejowej i J. Krajeckiego) w obrębie Ruciane-Nida, jak również działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o uzgodnienie planowanej inwestycji w zakresie ochrony przyrody.
Data powstania: niedziela, 22 lip 2012 11:40
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lip 2012 08:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:06
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2145 razy