BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 24 lipca 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.09.2012

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 27 lipca 2012 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie V nadzwyczajną (XXIV kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Wybór sekretarza obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ulica Nadbrzeżna,
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012–2019,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2012 r.
Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 25 lip 2012 11:15
Data opublikowania: środa, 25 lip 2012 11:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lip 2012 10:26
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1801 razy