BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1.Położenie nieruchomości gruntowej: Ukta
2.Oznaczona numerem geodezyjnym: 328/1
3.Powierzchnia łączna: 1012 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/132/2012, z dnia 31.05.2012 roku, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 16 364,00 zł.
5.Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00021156/5
6.Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 16 364,00 zł
7.Cena sprzedaży brutto wyniesie 20 127,72 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 3 763,72 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.07.2012 roku do dnia 17.08.2012roku.
Data powstania: piątek, 27 lip 2012 07:56
Data opublikowania: piątek, 27 lip 2012 08:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2012 07:57
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1724 razy