BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod drobne uprawy rolne,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – 589
4. Numer KW – 12965
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 231 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 brutto rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren zabudowy jednorodzinnej.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 27 lipca 2012 r. do dnia 17 sierpnia 2012 r.
Data powstania: piątek, 27 lip 2012 08:18
Data opublikowania: piątek, 27 lip 2012 08:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2012 07:57
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1664 razy