BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod handel,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 109/6,
-Numer KW – 13038,
-Powierzchnia nieruchomości – 10 m2,
-Roczna wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 1 805,60 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego..
3.Pierwszy czynsz dzierżawny za wydzierżawiony teren będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za lata następne objęte umową do 31 marca, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.
4.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo jednostronnego obniżania i podwyższania czynszu dzierżawnego
5. O każdej zmianie wysokości czynszu dzierżawnego wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 sierpnia 2005 r. do dnia 30 sierpnia 2005 r.
Data powstania: wtorek, 9 sie 2005 09:25
Data opublikowania: wtorek, 9 sie 2005 11:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 wrz 2005 10:23
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2514 razy