BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.64.2012
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn na działce o nr 1124/5 położonej w obrębie Krzyże, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida, której inwestorem jest PGE Dystrybucja Białystok S.A.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: wtorek, 7 sie 2012 14:38
Data opublikowania: środa, 8 sie 2012 07:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 sie 2012 12:26
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1791 razy