BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.64.2012
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity), Urząd Miasta i Gminy w Ruciane-Nidzie uprzejmie informuje, iż przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 1124/5 położonej w obrębie Krzyże, gmina Ruciane-Nida, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia upublicznienia niniejszej informacji.
Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2012 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2012 15:30
Data przejścia do archiwum: środa, 22 sie 2012 08:47
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1751 razy