BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Ruciane-Nida, ul. Dworcowa
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/4
3. Powierzchnia łączna: 14 746 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/127/2012, z dnia 31.05.2012 roku.
Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest jako: 11 UK – tereny usług związanych z komunikacją.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 906 879,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013030/7
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 906 879,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 1 115 461,17 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 208 582,17 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.08.2012 roku do dnia 07.09.2012roku.
Data powstania: piątek, 17 sie 2012 09:06
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 wrz 2012 07:34
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1549 razy