BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej:
Ruciane-Nida, ul. Dworcowa
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 17/7
3. Powierzchnia łączna: 1 442 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/129/2012, z dnia 31.05.2012 roku.
Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest jako: 8MN, MP – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub przy połączeniu trzech sąsiednich działek może być przeznaczony na dwa pensjonaty.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 81 242,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013030/7
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 81 242,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 99 927,66 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 18 685,66 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.08.2012 roku do dnia 07.09.2012roku.
Data powstania: piątek, 17 sie 2012 09:10
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2012 12:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 wrz 2012 07:34
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1706 razy