BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ ULOTEK, PLAKATÓW ORAZ BROSZUR INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH PROJEKT - PRZEDSZKOLE

Ruciane – Nida, dn. 14 / 08 / 2012r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NA WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ ULOTEK, PLAKATÓW ORAZ BROSZUR INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH PROJEKT


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z dostawą ulotek, plakatów oraz broszur informacyjno – promocyjnych projekt – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Agencję Reklamową Pinakolada.pl, ul. Mikołowska 39/21, 40-066 Katowice o wartości 539,00zł brutto. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Marianna Fiećko – Kierownik projektu
______________________________
podpis Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
Data powstania: wtorek, 14 sie 2012 10:45
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2012 10:50
Data przejścia do archiwum: środa, 22 sie 2012 08:47
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1742 razy