BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w dniu 13.08.2012r. - I ETAP

Ruciane – Nida, dn. 13 / 08 / 2012r.

INFORMACJA
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w dniu 13.08.2012r.
- I ETAP

Nabór dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skład Komisji:

1. Zdzisław Stecka - Przewodniczący,
2. Renata Skopnik - Członek,
3. Karol Syta - Sekretarz.

W odpowiedzi na otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko nauczyciel / nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Po dokonaniu formalnej oceny zgodności zgłoszonych ofert z ogłoszeniem o naborze, zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela / nauczycielki wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie – Komisja do przeprowadzenia konkursu w/w składzie stwierdziła, że wymogi formalne spełnia Pani Izabela Płocharczyk, zam. Ruciane – Nida. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 16.08.2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie.


Przewodniczący Komisji


Zdzisław Stecka
Data powstania: wtorek, 14 sie 2012 13:37
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2012 13:40
Data przejścia do archiwum: środa, 22 sie 2012 08:47
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1953 razy