BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAPRASZAMY NA „DZIEŃ OTWARTY” PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RUCIANEM – NIDZIE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szanowni Państwo! Dnia 31.08.2012r. (piątek) w Przedszkolu Miejskim w Rucianem – Nidzie przy ul. Gwarnej 2 odbędzie się „DZIEŃ OTWARTY”. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. Mile widziana obecność rodzica.

Dodatkowo o godz. 11.00 w tym samym dniu odbędzie się V Spotkanie rodziców dzieci w wieku 3 – 4 lat. Spotkanie będzie wyjątkową okazją do wymiany spostrzeżeń i uzyskania fachowych informacji, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka. Prezentowane będą ćwiczenia logopedyczne, gimnastyczne, gry i zabawy rozwojowe. Na Spotkanie zapraszamy wszystkich rodziców dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałych na terenie Gminy Ruciane – Nida.

Spotkanie rodziców jest realizowane w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”, na który Gmina Ruciane – Nida uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki projektowi w Przedszkolu Miejskim utworzona została dodatkowa grupa przedszkolna dla dzieci 3 i 4 letnich. Ponadto dzieci z Przedszkola i Oddziału przedszkolnego w Ukcie korzystają z dodatkowych zajęć plastycznych, języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych. Prowadzone są również konsultacje / porady z pedagogiem.

Z uwagi na fakt, iż podczas Spotkania z rodzicami poruszone zostaną również kwestie organizacyjne dotyczące dowozu do Przedszkola dzieci z terenów wiejskich oraz zasad korzystania przez dzieci z dodatkowych zajęć prowadzonych w ramach projektu (język angielski, rytmika, plastyka, gimnastyka korekcyjna, konsultacje logopedyczne) – prosimy o przybycie wszystkich rodziców dzieci 3 – 4 letnich uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie.

Bliższych informacji udzielamy
w Biurze projektu:
Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie
ul. Gwarna 2, Tel. 087 423-64-41


Projekt pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie II”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Data powstania: środa, 22 sie 2012 08:49
Data opublikowania: środa, 22 sie 2012 11:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 wrz 2012 13:31
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1702 razy