BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.85.2011.2012
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 sierpnia 2012 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY, na działce nr 680/3 położonej w obrębie Ruciane-Nida (róg ulic Krajeckiego i Kolejowej).
Jednocześnie informuję, iż od przedmiotowej decyzji służy stronom możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia upublicznienia powyższego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 23 sie 2012 13:56
Data opublikowania: piątek, 24 sie 2012 07:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 wrz 2012 09:57
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1785 razy