BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane-Nida uchwały Nr XX/108/2012 z dnia 28 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II obejmującego tereny wskazane w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Ustala się, że dominującą funkcją będzie zabudowa rekreacji indywidualnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Aleja Wczasów 4 w terminie do dnia 18 września 2012 roku włącznie. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zbigniew Janusz Opalach

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 sie 2012 07:58
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 wrz 2012 10:54
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1762 razy