BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór II
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane-Nida uchwały Nr XX/109/2012 z dnia 28 marca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szeroki Bór II obejmującego tereny wskazane w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Ustala się, że dominującą funkcją będzie zabudowa rekreacji indywidualnej, grunty rolne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Aleja Wczasów 4 w terminie do dnia 18 września 2012 roku włącznie. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zbigniew Janusz Opalach

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 29 sie 2012 08:09
Data opublikowania: środa, 29 sie 2012 08:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 wrz 2012 10:54
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1499 razy